Pretraživanje

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
TA-01 Ispis E-mail
ta-kitbox.jpg
Komplet za registraciju radnog vremena TA-01, namijenjen je za manja poduzeća za do najviše 40 zaposlenika, koja žele bez velikih troškova uspostaviti učinkovitu evidenciju radnog vremena.
Komplet za evidenciju radnog vremena sastoji se od terminala za registraciju radnog vremena FOCUS, 10 beskontaktnih kartica C1C, komunikacijskog pretvarača s napajačem POWER W5  USB i programskog paketa za registraciju radnog vremena V7 KIT.
TA-01 NIJE PROŠIRIV OSIM SA 30 DODATNIH BESKONTAKTNIH KARTICA.
 

Evidentiranje radnog vremena vrši se tako , da zaposlenici kod dolaska na posao  odnosno prilikom odlaska s posla približe svoju beskontaktnu karticu terminalu.
Za posebne izlaske (privatno, službeno i sl. ) potrebno je koristiti odgovarajuću funkcijsku tipku na terminalu.

  • Na ekranu terminala ispisat će se odgovarajući tekst o izvršenoj registraciji
  • Registrirani događaj se prenosi u PC računalo na kojem je instaliran programski paket V7 KIT, putem komunikacijskog pretvarača COCO BF (ili noviji POWER W5 USB)
  • Podaci o izvršenim registracijama se prenose uspostavljanjem komunikacije između PC računala i terminala, stalnom vezom ili povremenom vezom

Kada komunikacija nije uspostavljena, svi registrirani događaji pospremaju se u internu memoriju terminala.

c1c.jpg
Beskontaktna kartica


U kompletu se nalazi 10 beskontaktnih kartica.
Moguće je dodati do 30 dodatnih kartica.

kit-editor-dogaaja.jpg
Editor događaja

Programski paket V7 KIT , sastavni  je dio kompleta TA-01. Program omogućuje obradu i pregled podataka o evidenciji radnog vremena, unos korisnika i kartica, dodjeljivanje radnih vremena i prava, pregleda zabilježenih događaja, korekcija i izmjena zapisa, pretraživanje po različitim kriterijima, unos i kreiranje radnih vremena i drugo.

 

TA-01

Povezivanje između terminala, komunikacijskog pretvarača i PC računala.