Naslovnica Kontrola pristupa

Pretraživanje

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
Kontrola pristupa Ispis E-mail

Kontrola pristupa jedan je od najvažnijih osnovnih elemenata sustava tehničke zaštite. Razvoj, usavršavanje i prilagođenje cijene opreme omogućilo je primjenu sustava kontrole pristupa u svakodnevnom životu, a ne samo u visoko sigurnosnim sustavima.

Namjena sustava je selektivno ograničenje pristupa u kontrolirana područja, uključujući pohranu podataka o svim dozvoljenim prolascima, alarmnim stanjima i operaterskim aktivnostima. Sustav kao takav reducira troškove tjelesne zaštite pružajući veći stupanj sigurnosti.

Prednosti sustava kontrole pristupa su sljedeće:

 • Manji sigurnosni problem kod gubitka ili krađe kartice u odnosu na klasični ključ
 • Kada zaposlenik odlazi nema promjena brava, nego se njegova kartica jednostavno poništi
 • Svaki korisnik ima jedinstvenu karticu ili identifikacijski element (biometrija) što omogućava individualnu kontrolu kao i praćenje aktivnosti
 • Sustav kontrole pristupa omogućava svakoj osobi ulazak u različita područja sukladno programiranim vremenskim intervalima. Promjene u praksi su brze i jednostavne.
 • Svaki neovlašteni pokušaj ulaska ostaje evidentiran

Sustav kontrole pristupa možemo iskoristiti za zaštitu kompletnih poslovnih objekata kao i za zaštitu posebno štićenih cjelina kao što su :

 • Server sobe
 • Posebne uredske prostorije
 • Arhivske prostorije
 • Upravljačko nadzorne sobe
 • Parkirališta
 • Dizala
 • Skladišta
 • Trezori....

Kao primjer sustava kontrole pristupa predstavio bih naše rješenje pod nazivom Jantar V7 kao primjer programskog paketa za upravljanje sustavom i generiranje izvještaja u sklopu sa strojnom opremom iz naše vlastite proizvodnje.

Jantar sustav kontrole pristupa sastoji se od sljedećih funkcionalnih dijelova:

 • Identifikacijski element (ID kartica, otisak prsta, itd.)
 • Čitač kartica (R1D , R5W, R1W itd.)
 • Kontroler ( Populus ) za obradu podataka sa čitač. Ponekad su kontroler i čitač isti element (u jednom kućištu), ovisno o namjeni.
 • Komunikacijski pretvarač - veza između kontrolera i servera sa bazom podataka. Odrađuje konvertiranje RS485 - RS232 - TCP/IP protokola i može biti zaseban uređaj ili ugrađen na pločicu kontrolera
 • Elektromagnetski prihvatnik, automatska vrata, rampa ili sličan element mehaničke zaštite
 • Sigurnosna tipka za nužni evakuacijski izlaz (ako je evakuacijski izlaz zaštićen obostranom kontrolom pristupa)
 • Programski paket za upravljanje sustavom (Jantar V7)
Primjer blok sheme sustava kontrole pristupa:

kontrolap-shema.jpg

Ovisno o izvedbi, sustave kontrole pristupa dijelimo na:

 • Samostojeći sustav (Jantarov proizvod SIMPLEX)
 • Sustav s jednim ili više kontrolera spojenih na računalo koji se programira i upravlja preko programskog paketa (Jantarov proizvod Stop!, Jantar V7)

Samostojeći sustav namijenjen je za lokalni nadzor najčešće jednih vrata bez stalne veze sa računalom. Za ostvarivanje potpune kontrole nad sustavom kontrole pristupa u većim instalacijama, svi kontroleri se spajaju na računalo. Funkcija stalnog nadzora ogleda se u potrebi praćenja funkcionalnosti kompletnog sustava, s pregledom svih alarma i generiranjem izvješća.

ZASTUPLJENE KARTIČNE TEHNOLOGIJE
id_kartica.jpg
RFID kartica

 • Magnetski zapis
 • Barkod
 • Beskontaktni sustav 125 kHz
 • Beskontaktni sustav Mifare 13,56 MHz

Korisnici Jantar sustava najčešće se odlučuju za korištenje pasivne beskontaktne kartice frekvencije 125 kHz zbog brzog i jednostavnog očitanja.

Postupak očitavanja vrlo je brz i jednostavan. Potrebno je primaknuti beskontaktnu identifikacijsku karticu (veličine kreditne kartice) kartičnom čitaču, na udaljenosti do 10 cm ili više ovisno o tipu čitača.

KONTROLER

Osnovni element sustava kontrole pristupa je mikroprocesorski kontroler. Kontroler je samostojeći mikroprocesorski uređaj koji omogućava spajanje najčešće 2 čitača i kontrolu prolaza kroz jedna ili dvoja vrata. Jantar ima izvedbu kontrolera Populus za dvoja ili četvora vrata.

pop2anet.jpg
Kontroler
Kontroler može funkcionirati samostalno i sve događaje pohranjivati u vlastitu memoriju. Dok je kontroler neprestano vezan sa računalom, svi događaji se automatski prenose u bazu podataka.

 

Kontroler Populus ima mogućnost prepoznavanja do 16 000 korisnika, a memorijski buffer ima kapacitet 8000 događaja.

Na kontroler se vežu čitači kartica za svaki smjer prolaska kojim se identificira osoba ili vozilo u prolazu. Na temelju jedinstvenog identifikacijskog koda kartice te pohranjenog programa, kontroler upravlja električnim bravama, rampama, elementima mehaničke zaštite i dr.

Kontroler je opremljen i izdržljivim akumulatorskim napajanjem kako bi prolasci bili omogućeni i u slučaju ispada mrežnog napajanja. Baterijsko napajanje osigurava funkcionalnost elektroprihvatnika u slučaju ispada napajanja.

Programiranje Jantarovih kontrolera vrši se iz Jantar V7 ili STOP! aplikacija. Kontroler ima mogućnost programiranja različitih vremenskih stavki u kojima dozvoljavamo pristup na neku lokaciju. Svaka vremenska stavka programira se s početnim vremenom, završnim vremenom kao i danima u tjednu i praznicima na koje se odnosi. Svakom korisniku koji posjeduje ID karticu tijekom programiranja dodjeljuje se i odgovarajuća vremenska stavka. U tom slučaju vlasnik kartice ima pravo prolaska samo u vremenu sukladno programiranoj vremenskoj stavci.

DOZVOLA PRISTUPA

Programiranjem nivoa pristupa, za svakog se korisnika pojedinačno određuju kontrolirana mjesta prolaza na kojima je pojedinom korisniku dozvoljen prolaz. U praksi je poželjno korisnike sa istim pravima formirati u grupe, tako da grupa dijeli isti nivo pristupa, radi lakše administracije sustava.

U slučajevima gdje je nužno nadzirati pravilno korištenje kartica od strane korisnika, programira se ²anti passback² funkcija. Time se sprečava da dva korisnika ulaze ili izlaze sa istom karticom. Sustav svaku karticu registrira zadnjim stanjem ulaska ili izlaska, tako da omogućava izlazak samo ako je predhodni događaj na kartici pravilni ulazak i obrnuto.

ELEMENTI MEHANIČKE ZAŠTITE

Mehanička zaštita
Mehanička zaštita
Za osiguravanje potrebne mehaničke zaštite na vratima najčešće se koriste elektromagnetski prihvatnici i elektromagnetske brave.

Elektromagnetski prihvatnici ugrađuju se u okvir vrata i omogućuju otvaranje vrata u slučaju pravilnog očitanja kartice.

Na prolazima za evakuaciju koriste se ²fail safe² prihvatnici koji u beznaponskom stanju otvaraju vrata. Kvalitetniji prihvatnici imaju u sebi ugrađen kontakt koji u svakom trenu prati zatvorenost vrata (ne samo pritvorenost).

Novija rješenja za kvalitetno mehaničko zatvaranje vrata su elektromagnetske brave. One djeluju na kvaku vrata tako da je u slučaju pravilnog očitanja kvaka funkcionalna i otvara vrata.

Puna efikasnost protuprepadne zaštite osigurava se interaktivnošću elemenata kontrole pristupa i interlocking mehanizama vrata.

AUTOMATSKI POGONI KAO IZVRŠNI ELEMENTI SUSTAVA KONTROLE PRISTUPA

klizne-ograde Automati za klizne ograde harmonika-vrata Automati za harmonika vrata
dvokrilne Automati za elektromehaničke dvokrilne ograde segmentna-vrata Automati za segmentna vrata
dvokrilne Automati za hidraulične dvokrilne ograde
detektori-prolaza Detektori prolaza
rolo-vrata Automati za rolo vrata rampe Rampe
podizna-garazna Automati za podizna garažna vrata uvlaceci-stupici Uvlačeći stupići za parkirališta
resetkasta-rolo Automati za rešetkasta rolo vrata automatska-klizna Za automatska klizna vrata

Sustavom kontrole pristupa upravlja se automatiziranim pogonima. Sustavom je moguće postići dodatne sigurnosne i zaštitne funkcije zaštite osoba i imovine.
Visoko sofisticirani sustavi kontrole pristupa u integraciji sa drugim elementima tehničke zaštite čine jedinstvenu i nedjeljivu sigurnosnu cjelinu.

OSIGURAVANJE NESMETANE EVAKUACIJE

Nove jedinstvene EU norme za opremu vrata za izlaz u slučaju nužde razlikuju vrata za izlaz u slučaju nužde (EN 179) i panik vrata (EN 1125).

Daljnja značajna karakteristika novih zahtjeva je "provjereno jedinstvo". Brava, okov i pribor za montažu mogu se ugraditi samo kao provjerena i označena jedinica.

Zatvarač vrata za izlaz u slučaju nužde (otvaranje sa okovom)

Zatvarač vrata za izlaz u slučaju nužde prema normi EN 179 služi za upotrebu u opasnim situacijama u kojima panične situacije nisu vjerojatne, međutim je zajamčen siguran izlaz kroz vrata. Otvaranje zatvarača vrata mora biti moguće jednim jednostavnim zahvatom, čak i ako ne postoji prethodno poznavanje postupka za otvaranje vrata.

Vrata za izlaz u slučaju nužde prema normi EN 179 predviđena su za zgrade u kojima se ne odvija javni prolaz stranaka i čiji korisnici su upoznati sa funkcijom vrata za izlaz u slučaju nužde (npr. zaposlenici u pogonu.

Zatvarač panik vrata (otvaranje pomocu panik ručke)

Zatvarač evakuacijskih vrata prema normi EN 1125 za korištenje u slučajima opasnosti u kojima može doći do paničnih situacija, pri čemu je osiguran siguran izlaz kroz vrata uz najmanji napor.

Otvaranje zatvarača za panik vrata mora biti moguće bez prethodnog poznavanja postupka za otvaranje vrata.

Panik vrata prema normi EN 1125 postavljaju se u zgradama sa javnim prometom stranaka, pri čemu stranke nisu upoznate sa funkcijom evakuacijskih vrata te ih mogu otvoriti i bez prethodnog poznavanja postupka za njihovo otvaranje (npr. uredi, odmarališta, škole, shopping centri).

Ukoliko se sustav kontrole pristupa instalira na vrata koja se nalaze na putu evakuacije sukladno planu evakuacije, potrebno je osigurati nesmetano otvaranje vrata u slučaju incidentne situacije.

Sustav treba omogućiti različite načine napuštanja ugroženog prostora u bilo kojem trenutku i pod bilo kojim uvjetima:
evakuacija
 • U slučaju panike, nužni izlaz je omogućen razbijanjem stakalca zelenog panik tipkala i pritiskanjem tipkala. Panik tipkala su zelene boje i nalaze se na izlaznom putu kod svakih vrata uključenih u sustav kontrole pristupa. Aktiviranjem panik tipkala bezuvjetno se deblokiraju vrata za slobodan prolaz osoba
 • Ako se pojavi potreba, treba omogućiti ručno aktiviranje deblokade cijelog sustava kontrole prolaza od strane odgovornih osoba na više lokacija u objektu. Aktiviranjem deblokade oslobađa se slobodan prolaz.

NAMJENSKI PROGRAMSKI PAKET

Kao primjer kvalitetnog rješenja kontrole pristupa upoznajte se sa Jantarovom aplikacijom Jantar V7.

Jantar V7
Jantar V7