Naslovnica O nama Novosti Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

PrijavaPretraživanje

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima Ispis E-mail

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama br.: 37 od 30.03.2011. objavljena izmjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2011.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen u NN br. 37/11 od 30. ožujka 2011., u cijelosti će zamijeniti postojeći Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Novi pravilnik sadrži bitne izmjene u odnosu na trenutno važeći pravilnik. Pravilnik detaljno propisuje obvezni sadržaj evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu radnika.

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima možete preuzeti ovdje.

Prema odredbama Pravilnika evidencije o radnicima moraju sadržavati podatke o radnicima i podatke o radnom vremenu radnika. Svi su poslodavci obvezni početi voditi evidenciju o radnicima danom početka rada radnika, te je ažurno voditi sve do dana prestanka radnog odnosa. Poslodavac navedenu evidenciju mora čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti. Isto tako evidenciju o radnom vremenu dužan je imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.
Pravilnikom je propisan minimum potrebnih podataka za evidencije o radnicima koje moraju voditi poslodavci, bilo u pisanom obliku, bilo u elektronskoj verziji na računalu. Poslodavci su dužni radnicima u svakom trenutku omogućiti uvid u evidencije koje vode o zaposlenim radnicima i o radnom vremenu.

JANTAR sustav u cijelosti omogućava sukladnost prema zahtjevima iz Pravilnika, uz uvjet autoriziranog parametriranja sustava od strane JANTAR d.o.o..

Odredbe Pravilnika  o evidenciji radnog vremena radnika koje je potrebno uzeti u obzir
 • Podatke o početku i završetku rada poslodavac je obvezan voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i tada ih je obvezan evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan, a u slučaju da neki od tih podataka do tada nije poznat, poslodavac ih je obvezan evidentirati odmah po saznanju istih.
 • Poslodavac u evidenciji radnog vremena nije obvezan voditi podatke koji u razdoblju odnosno mjesecu za koje se isplaćuje plaća ili naknada plaće kod radnika ne postoje.
 • Osim obveznih podataka propisanih člankom 8, stavkom 1, poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom utvrđene posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
 • Evidencija o radnom vremenu radnika iz Pravilnika vodi se uredno i razumljivo po razdoblju odnosno mjesecu za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje, a poslodavac je obvezan istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju, osim u slučaju opisanom iznad.
 • Poslodavac je dužan evidenciju o radnom vremenu imati u svom sjedištu, a ako šest ili više radnika ugovorene poslove obavlja izvan sjedišta poslodavca u izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru tijekom cijelog razdoblja odnosno mjeseca za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje, poslodavac je istu za njih dužan imati i u toj izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru za prethodno razdoblje od najmanje jedne godine.
 • Evidenciju nije potrebno voditi za rukovodeće osoblje s kojim je ugovorena samostalnost u određivanju radnoga vremena.
 • Podaci o radnom vremenu vode se pisano na papiru ili u elektroničkom obliku, pri čemu se mogu koristiti odgovarajuće kratice s jasnim pojašnjenjem značenja istih.
 • Poslodavac je dužan arhivirati i čuvati podatke o evidenciji radnog vremena najmanje 4 godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogla biti relevantna i evidencija o radnom vremenu radnika za određeno razdoblje, ista se čuva do pravomoćnog okončanja toga spora.
 • Radnik ima pravo uvida u evidenciju radnog vremena


POVEZANO:

Novi pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade, otpremnine (stupa na snagu 01.05.2011.)

Na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine broj 81/10). (2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2011. godine. NN 37/2011

 
 
SiberAdam.com is for sale | HugeDomains
SiberAdam.com Buy now $2,995 ▸ Buy now or, finance for $2,995
24 payments of $124.79 Details
▸ Start payment plan

SiberAdam.com

Buy now for: $2,995

Questions? Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

SiberAdam.com is for sale

Buy now: $2,995 ▸ Buy now
or
24 payments of $124.79 ▸ Start Payment Plan

Make 24 monthly payments of $124.79 | Pay 0% interest | Start using the domain today. See details.

A great domain name changes everything

Great domains provide value by improving your brand, providing better SEO, and commanding authority.

 • A one of a kind an asset like nothing else Your name defines your brand and social media presence. Additionally, people find domain-specific email addresses more trustworthy.

 • Improve your site traffic and SEO Great domains provide value by giving your site better click-through rates and higher organic rankings in search engines.

 • Make a powerful first impression Your URL is often the first thing users see. A great domain provides a positive, lasting experience and commands respect.

30-day money
back guarantee

Quick delivery of
the domain

Safe and secure
shopping

When it comes to your Web address, location matters

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Unlike any other domain, SiberAdam.com helps you turn your idea into reality and paves the way for your future

.COM is by far the most popular domain extension, accounting for the majority of all Web traffic.

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain nameE
A
D
T
M
See more testimonials

Own this domain, risk-free

30-day, no questions asked, money-back guarantee

▸ Buy now

Own SiberAdam.com today: $2,995

Questions? We can help: 1‑303‑893‑0552

Talk to a domain expert today.

FAQs

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.