Naslovnica O nama Novosti Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

PrijavaPretraživanje

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima Ispis E-mail

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama br.: 37 od 30.03.2011. objavljena izmjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2011.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen u NN br. 37/11 od 30. ožujka 2011., u cijelosti će zamijeniti postojeći Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Novi pravilnik sadrži bitne izmjene u odnosu na trenutno važeći pravilnik. Pravilnik detaljno propisuje obvezni sadržaj evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu radnika.

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima možete preuzeti ovdje.

Prema odredbama Pravilnika evidencije o radnicima moraju sadržavati podatke o radnicima i podatke o radnom vremenu radnika. Svi su poslodavci obvezni početi voditi evidenciju o radnicima danom početka rada radnika, te je ažurno voditi sve do dana prestanka radnog odnosa. Poslodavac navedenu evidenciju mora čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti. Isto tako evidenciju o radnom vremenu dužan je imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.
Pravilnikom je propisan minimum potrebnih podataka za evidencije o radnicima koje moraju voditi poslodavci, bilo u pisanom obliku, bilo u elektronskoj verziji na računalu. Poslodavci su dužni radnicima u svakom trenutku omogućiti uvid u evidencije koje vode o zaposlenim radnicima i o radnom vremenu.

JANTAR sustav u cijelosti omogućava sukladnost prema zahtjevima iz Pravilnika, uz uvjet autoriziranog parametriranja sustava od strane JANTAR d.o.o..

Odredbe Pravilnika  o evidenciji radnog vremena radnika koje je potrebno uzeti u obzir
  • Podatke o početku i završetku rada poslodavac je obvezan voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i tada ih je obvezan evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan, a u slučaju da neki od tih podataka do tada nije poznat, poslodavac ih je obvezan evidentirati odmah po saznanju istih.
  • Poslodavac u evidenciji radnog vremena nije obvezan voditi podatke koji u razdoblju odnosno mjesecu za koje se isplaćuje plaća ili naknada plaće kod radnika ne postoje.
  • Osim obveznih podataka propisanih člankom 8, stavkom 1, poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom utvrđene posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
  • Evidencija o radnom vremenu radnika iz Pravilnika vodi se uredno i razumljivo po razdoblju odnosno mjesecu za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje, a poslodavac je obvezan istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju, osim u slučaju opisanom iznad.
  • Poslodavac je dužan evidenciju o radnom vremenu imati u svom sjedištu, a ako šest ili više radnika ugovorene poslove obavlja izvan sjedišta poslodavca u izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru tijekom cijelog razdoblja odnosno mjeseca za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje, poslodavac je istu za njih dužan imati i u toj izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru za prethodno razdoblje od najmanje jedne godine.
  • Evidenciju nije potrebno voditi za rukovodeće osoblje s kojim je ugovorena samostalnost u određivanju radnoga vremena.
  • Podaci o radnom vremenu vode se pisano na papiru ili u elektroničkom obliku, pri čemu se mogu koristiti odgovarajuće kratice s jasnim pojašnjenjem značenja istih.
  • Poslodavac je dužan arhivirati i čuvati podatke o evidenciji radnog vremena najmanje 4 godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogla biti relevantna i evidencija o radnom vremenu radnika za određeno razdoblje, ista se čuva do pravomoćnog okončanja toga spora.
  • Radnik ima pravo uvida u evidenciju radnog vremena


POVEZANO:

Novi pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade, otpremnine (stupa na snagu 01.05.2011.)

Na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine broj 81/10). (2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2011. godine. NN 37/2011